sakura outo
sakura chibi
sakura titulo

*~ Sakura Palace ~*

 

 

Director:

Hiroshi Morioka (2ª Temporada, junto con Mashimo)
Koichi Mashimo


Escenas:

Hiroyuki Kawasaki

 

Historia:

Hideyo Yamamoto (ep. 33 36)
Hiroshi Morioka (ep 1,10,12)
Koichi Mashimo (ep 2,3)
Koji Sawai (ep 2,3,6,9)
Masaya Kawa (ep 7)
Masayuki Kurosawa (ep. 14, 32)
Shinya Kawatsura (ep. 34-35, 38-39, 51)
Tomoaki Ohta (30, 50)
Tomoyuki Kurokawa (ep 4,5,8)

 

Director de los Episodios:

Daisuke Tsukushi (45)
Hiroshi Morioka (ep 1,6,12)
Kiyomitsu Sato (29, 35, 42, 47-49)
Masahiro Okamura (33-35)
Masaki Wantanbe (5, 9, 17, 21)
Masaki Watanabe (ep 5,9)
Masaya Kawa (ep 7)
Masayuki Kurosawa (ep 2)
Nana Harada (32, 36, 40, 41, 44)
Shinya Kawamo (1, 7, 11, 20)
Shinya Kawatsura (31, 39, 43, 48)
Shinya Kawazura (ep 3)
Tomoyuki Kurokawa (ep 4)
Yoshimitsu Yamashita (51)
Yuki Arie (ep 5)

 

Música:

Yuki Kajiura

 

Diseño de personajes:

Minako Shiba

 

Director de Arte:

Shin Watanabe

 

Director de Fotografía:

Katsuaki Kamata
Shinichi Igarashi (temporada 2)

 

Director de Animación:

Kaori Higuchi (ep 5)
Minako Shiba (ep 1,8,10,12)
Takao Takegami (ep 4,9)
Tomoaki Kado (ep 2,6)
Yoshimitsu Yamashita
Yukiko Ban (ep 3,7)

 

Director de Sonido:

Toru Nakano

 

Productor Ejecutivo:

Hisako Matsumoto (temporada 1)
Noboru Swata (temporada 1)
Shinichi Tominaga (temporada 2)
So Ichitani (temporada 2)